Haberler

Mart Haberlerimiz

Wednesday, 26 April 2023, 3:44 PM


Nitelikli Eleman Yetiştirme Hedefimize Bir Adım Daha Yaklaşıyoruz.


"Kaynak Teknolojisi Eğitimcilerinin Teknik Kapasitelerinin Arttırılması İçin Bir Eğitim Merkezinin Kurulması Projesi” Açılış Toplantısı 15 Mart 2023 tarihinde İstanbul’da yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkanımız Sayın Süreyya ERKAN, konuşmasında bu projeyle işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik nitelikli eleman yetiştirme hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduğumuzun altını çizdi.

Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'nın hibe faydalanıcısı olduğu proje, bir "Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezi" kurarak ülkemizdeki nitelikli eleman sorununun çözümüne katkı sağlamayı amaçlıyor.

Proje ile Türkiye'de kaynak teknolojileri alanında faaliyet gösteren MEB'e bağlı öğretmenlerin teknik kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

 

Bir Projemizi Daha Başarıyla Sonlandırdık.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı (OHSMS) kapsamında yürütülen ve İstanbul Bilgi Üniversitesi ile İşyeri Hekimleri Derneği’nin faydalanıcısı olduğu “Maden Sektöründe Çalışanların Psikososyal Risklerinin Değerlendirilmesi ve Önlenmesine Yönelik İşyeri Hekimlerinin Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” kapanış toplantısı 16 Mart 2023 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

 

IPA III Dönemine Ait İlk Proje: Bugünün Gençleri, Geleceğin İşleri Projemiz için ilk adım atıldı!

IPA III (2021-2027) dönemine ait ilk proje olan “Bugünün Gençleri, Geleceğin İşleri” Projemiz için ilk adım Ankara’da atıldı. Bakanlığımızın Yönetim Otoritesi, Türkiye Belediyeler Birliğinin faydalanıcı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun Sözleşme Makamı olduğu ve UNDP tarafından yürütülecek olan Projemizin Başlangıç Toplantısı, 29 Mart 2023 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği’nde gerçekleştirildi.

Yeni başlayan projemiz kapsamında değişen dünyadaki teknolojik ve ekonomik gelişmelere uyum sağlamak için gençlerin becerilerinin artırılması; belediyelerin, yerel yönetimlerin ve STK'ların ise bu alanlardaki hizmet sunma kapasitelerinin geliştirilmesi hedefleniyor. 

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın ilk iki döneminde elde edilen başarının IPA III döneminde de sürdürülmesi amaçlanıyor.