İKG-Akademi Nedir?

İKG - Akademi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile hayata geçirilmiş bir uzaktan öğrenme ve iletişim platformudur. online training
Platform, Türkiye ve AB arasındaki mali iş birliği çerçevesinde geliştirilmiş olan ve kısaca IPA olarak anılan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı fonlarıyla desteklenen İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının (İESP SOP) Program Otoritesi ve Sözleşme Makamı olan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Buradaki çevrimiçi ücretsiz dersler özellikle İESP SOP altındaki projelerin hazırlanması, seçilmesi, uygulanması, yönetilmesi ve izlenmesi konularında, IPA fonlarının potansiyel / gerçek yararlanıcılarının bilgi seviyelerinin artırılmasına yönelik hazırlanmış olsa da, aslında İKG - Akademi öğrenme portalı öğrenmek isteyen herkese, her zaman açıktır. Bu platformun hedefi, IPA fonlarının etkin kullanımına katkıda bulunmaktır.

İKG-Akademi, aynı zamanda, İESP SOP kapsamındaki gelişme ve etkinliklerin paylaşıldığı bir iletişim platformu olarak da hizmet vermektedir.