Haberler

Ocak Haberlerimiz

Monday, 27 February 2023, 12:46 AM

Yılın İlk Eğitimi Verildi

Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması (IQSES) Hibe Programı Raporlama Eğitimi 4-6 Ocak 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Katılımcılarımız, 3 gün süren eğitim programı kapsamında raporlamanın temel prensiplerinden başlayarak teknik rapor hazırlanması, mali rapor oluşturulması ve rapor örneklerinin incelenmesi gibi konular hakkında bilgi sahibi oldu.

 

TUYEP 4. Yönlendirme Komitesi Toplantısı Yapıldı

Mesleki Yeterlilik Kurumunun faydalanıcısı olduğu, Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonunun (TUYEP) 4. Yönlendirme Komitesi Toplantısı, Başkanımızın da katılımlarıyla 13 Ocak 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Toplantıda, proje kapsamında son 6 aya ait gerçekleştirilen faaliyetler ile önümüzdeki döneme ait çalışmalar ilgili taraflarla paylaşıldı.

Proje genel olarak sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyen, bireyleri istihdam için gerekli niteliklerle donatan, toplumun tüm kesimlerinin kendi ihtiyaçlarına göre öğrenme olanağı bulduğu, esnek, şeffaf, yenilikçi ve kaliteye dayalı bir eğitim sistemi oluşturmayı hedefliyor.

 

Yenilenebilir Enerji Sektöründe İstihdam: Gelecek İçin Doğru Beceriler Konferansı Düzenlendi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin faydalanıcısı olduğu Yenilenebilir Gençlik Enerjisi (RE-You) Projemiz kapsamında düzenlenen Yenilenebilir Enerji Sektöründe İstihdam: Gelecek İçin Doğru Beceriler Konferansı 16 Ocak 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. 

Başkanımız Sayın Süreyya ERKAN’ın da açılış konuşmaları ile katıldığı Konferansın sabah oturumunda Güney Marmara Yenilenebilir Enerji İstihdam Piyasası Analiz Raporu” başlıklı çalışmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşılırken öğleden sonra düzenlenen ve Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Sayın Lutfihak Alpkan’ın da katılım sağladığı panelde yenilenebilir enerji sektöründeki beceriler odak noktası yapılarak bu alanda istihdamı artırma konusunda yapılması gerekenler istişare edildi. 

 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Konferansı Düzenlendi

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Konferansı 17 Ocak tarihinde Ankara’da, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Sayın Adem Ceylan, Başkanımız Sayın Süreyya Erkan, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sayın Nazan Şener, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Ömer Açıkgöz, AB Delegasyon Başkanı Büyükelçi Sayın Nikolaus Meyer-Landrut ve Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Sayın Lutfihak Alpkan’ın açılış konuşmaları ile başladı.

İki gün süren Konferansta, eğitim ve istihdam dünyasının önemli bağlantı noktasından biri olan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine ilişkin konularda istişarelerde bulunuldu ve çalıştaylar düzenlendi. Konferans 18 Ocak 2023 tarihinde sona erdi. 

Bilgi Paylaşım Semineri ve Kapanış Toplantısı Yapıldı

Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS)'in faydalanıcısı olduğu “Yeraltı Kömür Madenlerinde Kendiliğinden Yanabilirlik Etüdü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının İzlenebilirliğinin Artırılması Projesi" kapsamında düzenlenen Bilgi Paylaşım Semineri ve Kapanış Toplantısı 24 Ocak 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. 

Başkanımız Sayın Süreyya ERKAN’ın açılış konuşmaları ile katıldığı seminerde proje çıktıları kamuoyuyla paylaşıldı. Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Sayın Lutfihak Alpkan’ın da katılım sağladığı toplantıda kömürlerin kendiliğinden yanabilirliğinin etüdü ile yeraltı kömür madenlerinde iş sağlığı ve güvenliği risklerinin belirlenmesi, risk izlenebilirliği ve kazaları önlemeye yönelik alınacak tedbirlerin belirlenmesi konuları istişare edildi. 

 

SERÇEV Akademi Kapanış Toplantısı Düzenlendi

Serebral Palsili Çocuklar Derneğinin (SERÇEV) Hibe Faydalanıcısı olduğu “SERÇEV Akademi” projemizin kapanış toplantısı bugün Ankara’da gerçekleştirildi.

Başkanımız Sn. Süreyya ERKAN'ın açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği toplantıda projenin çıktıları ve ulaşılan hedefler kamuoyu ile paylaşıldı ve özel eğitimin önemi vurgulandı.

Proje ile serebral palsili öğrencilerle çalışan meslek lisesi eğitimcilerinin kapasitelerinin artırılması, eğitimde teknoloji kullanımının artırılması ve öğretmenlerin, ailelerin, okul yöneticilerinin ve politika yapıcıların özel eğitim ve ihtiyaçları hakkında farkındalıklarının artırılmasına büyük ölçüde katkı sağlanmış oldu.