Haberler

Eylül Haberlerimiz

Monday, 17 October 2022, 5:16 PM

Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi Sona Erdi.

INST-CARE Projesi Kapanış Konferansı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin’in teşrifiyle 2 Eylül 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleşti. 

Proje kapsamında kadınların çalışma hayatına katılımlarını artırmak, iş-aile dengelerini kurmalarına destek olmak ve çocukların erken çocukluk dönemi eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla birçok faaliyet düzenlendi, maddi destek verildi.

Operasyon Yönlendirme Komitesi Toplantımızın Sonuncusu Yapıldı.

İESP SOP Teknik Yardım Projemiz kapsamında Faydalanıcı Kurumlarımızın temsilcilerinin katılımıyla 6 ayda bir düzenlediğimiz Operasyon Yönlendirme Komitesi Toplantılarımızın sonuncusu 14 Eylül 2022 tarihinde yapıldı.

7. Komite Toplantısında projemiz kapsamında tamamlanan ve önümüzdeki 6 ayda gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlere ilişkin bilgi verilerek Yönlendirme Komitesi üyelerinin görüş ve önerileri alındı.

İhale Usullerine İlişkin Bir Eğitim Daha Sona Erdi.

İhale usullerine ilişkin bilgilendirme eğitimimiz 23 Eylül 2022 tarihinde sona erdi. 

Avrupa Birliği Sözleşme ve İhale Usulleri Rehberi başlıklı eğitimde katılımcılarımız, AB Dış Mali Yardımlar Rehberi PRAG’da belirtilen prosedürler, kurallar, değerlendirme süreçleri ve hibe programları konularında bilgilendirildi.

TUYEP Teknik Destek Projesi’nden Tanıtım Günleri

TUYEP Teknik Destek Projesi kapsamında, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Tanıtım Günleri Etkinliği 27 Eylül 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleşti.

Başkanımız Sn Süreyya ERKAN’ın da açılış konuşmacısı olarak yer aldığı etkinlikte Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve paydaşlarının kapasitesinin artırılması ile Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin önemi vurgulandı.

Proje ile TYÇ konusunda farkındalığın artırılması, kalite güvence sistemi, yeterliliklerin bir çerçeveye yerleştirilmesi gibi teknik konularda yapılacak çalışmaların yanı sıra ulusal yeterlilik çerçeveleri kapsamında bir kamuoyu bilinci oluşturulması da hedefleniyor.

Çevik Proje Yönetimi Eğitimi Düzenlendi

PMI Yaklaşımları ile Temel Çevik (Agile) Proje Yönetimi Eğitimimiz 28 Eylül 2022 tarihinde tamamlandı.

İki gün süren ve operasyon faydalanıcısı kurum ve kuruluş temsilcilerine yönelik olarak düzenlenen eğitimimiz kapsamında katılımcılarımız çevik proje yönetimi ve farklı çevik metodolojiler konusunda yetkinlik kazandı.