Haberler

Sözleşmeye Bağlama Oranımız Bugün İtibariyle %91 Olarak Gerçekleşmiştir

Monday, 7 March 2022, 5:44 PM

2014-2020 yıllarını kapsayan IPA II döneminde de 300 milyon Avro’yu aşan bir bütçe ile, 24 operasyonun altında 136 proje sözleşmesinin uygulanması, yönetilmesi, izlenmesi ve ilave projelerin hayata geçirilmesi sürecine devam ediliyor. 2021-2027 yıllarını kapsayan IPA III dönemi için ise programlama çalışmaları etkin bir şekilde sürdürülüyor.

Birinci dönemde pek çok projeyi hayata geçiren Başkanlık çalışmalarına aynı hassasiyetle 2014-2020 yıllarını kapsayan IPA II döneminde de devam etti. IPA II döneminde, IPA I döneminde uygulanan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı’nın devamı niteliğinde tasarlanan İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Operasyonel Programı kapsamında 24 operasyonun desteklenmesine karar verildi. Bu operasyonlar altında imzalanmış 136 proje sözleşmesinin uygulanması, yönetilmesi, izlenmesine ve ilave projelerin hayata geçirilmesi için gerekli süreçlerin yürütülmesine ise halen devam ediliyor.  

“Çalışmalarımız Devam Etmektedir”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan, imzalanan proje sözleşmelerine ilişkin soruları yanıtlarken konuyla ilgili “IPA’nın ilk döneminde edindiğimiz tecrübeler ışığında devam etmekteyiz. Sözleşmeye bağlama oranımız bugün itibariyle %91 olarak gerçekleşmiştir” dedi. 2021-2027 yıllarını kapsayacak olan IPA III dönemi için programlama çalışmalarının da etkin bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Erkan, “2021 ve 2022 yılı yıllık programlama çalışmalarımız tamamlanmış olup, 2023 yılı programlama çalışmalarımız devam etmektedir” şeklinde konuştu.

İlk iki dönemden farklı olarak IPA üçüncü dönemde Avrupa Birliği tarafından yapılan yönlendirmeler neticesinde yürütülen programlama çalışmaları çok yıllı yerine yıllık olarak hazırlanıyor. 

Başkanlık 2012 Yılından Beri Program Otoritesi ve Sözleşme Makamı Olarak Görev Yapıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından akredite edildiği 2012 yılından bu yana Program Otoritesi ve Sözleşme Makamı olarak görev yapıyor. Başkanlık, istihdam, eğitim ve sosyal politikalar alanlarındaki Sektörel Operasyonel Programın hazırlanmasından başlayarak; projelerin planlanmasından uygulanmasına, izlenmesinden denetlenmesine kadar tüm süreçlerin hem teknik hem de mali açıdan, sorumluluğunu yüklenmiş bulunuyor.