Satın Alma ve İhale Süreçleri Eğitimi

Avrupa Birliği destekli hibe projeleri kapsamında gerçekleştirilen mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleriyle ilgili harcamaların uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için, bunlarla ilgili sözleşme hükümlerine tam ve eksiksiz uyulması büyük önem arz etmektedir.

Bu konudaki bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması amacıyla 26 Eylül 2023 Salı günü İKG Akademi üzerinden 09:30-17:00 saatleri arasında çevrim içi bir eğitim verilecektir.

Eğitime erişmek için katılımcıların öncelikle aşağıdaki bağlantılardan İKG Akademi üyeliklerini tamamlayıp ve/veya İKG Akademiye giriş yaparak kendilerini kaydetmeleri gerekmektedir.

Eğitim kontenjanı 100 farklı hesapla sınırlı olduğundan gerekirse her bir kuruluştan birden fazla katılımcının tek bir hesap üzerinden katılım sağlamaları gerekeceği dikkate alınmalıdır.


PROJEMATİK (İzleme Bilgi Sistemi) Kullanımı Eğitimi

Sözleşme hükümlerine göre tarafınızca düzenli olarak veri girişleri yaparak kullanılması gereken ve “Yönetim Bilgi Sistemi (Management Information System)” ya da “İzleme Bilgi Sistemi  (Monitoring Information System)” gibi adlarla anılan MIS, İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı kapsamında PROJEMATİK olarak adlandırılmıştır.

 Sistemin kullanımı sözleşmeden kaynaklanan akdi ve zorunlu bir sorumluluk olmakla beraber,

  • - projelerinin etkin şekilde uygulanması ve izlenmesi,
  • - kamuoyuna yeterli tanıtımın yapılması ve hedef gruplara ulaşılması,
  • - uygulayıcı taraflara yeterli desteğin verilmesi,
  • - yaşanabilecek düzensizliklerin önlenmesi ve
  • - bürokratik iş yüklerinin azaltılması amaçlarına da hizmet edecektir.

Bu itibarla PROJEMATİK Kullanımı hakkında 4 Ağustos 2023 Cuma günü İKG Akademi üzerinden 09:30-17:00 saatleri arasında çevrim içi bir eğitim verilecektir.

Eğitime erişmek için katılımcıların öncelikle aşağıdaki bağlantılardan İKG Akademi üyeliklerini tamamlayıp ve/veya İKG Akademiye giriş yaparak kendilerini kaydetmeleri gerekmektedir.


13. SMC Toplantısı
  • Enrolled students: 104